Kiwis Records ( )

Opposition Most Points Top 20
Name Country Points Years
Johnathan Thurston Australia 102 2011 - 2017
Darius Boyd Australia 32 2011 - 2014, 2016 - 2017
Cameron Smith Australia 30 2011 - 2017
Gareth Widdop England 30 2011, 2013 - 2016
Greg Inglis Australia 28 2012 - 2016
Brett Morris Australia 20 2012 - 2014
Kevin Sinfield England 18 2011, 2013
Ryan Hall England 16 2011, 2013 - 2016
Blake Ferguson Australia 16 2016 - 2017
Josh Dugan Australia 12 2015 - 2017
Cooper Cronk Australia 12 2011 - 2017
Sean O'Loughlin England 12 2013 - 2015
Akuila Uate Australia 12 2011 - 2012
Boyd Cordner Australia 8 2014, 2016 - 2017
Billy Slater Australia 8 2011 - 2014
Chris Lawrence Australia 8 2011
Joseph Leilua Samoa 8 2013 - 2014
Elliott Whitehead England 8 2014 - 2016
Brett Ferres England 8 2013 - 2015
Will Chambers Australia 8 2015, 2017