Kiwis Records ( Opposition Most Tries )

Name Country Tries Years
Joseph Leilua Samoa 8 2013 - 2014
Greg Inglis Australia 6 2012 - 2016
Brett Morris Australia 5 2012 - 2014
Darius Boyd Australia 5 2012 - 2014, 2016
Sean O'Loughlin England 3 2013 - 2015
Cooper Cronk Australia 3 2012 - 2016
Ryan Hall England 3 2013 - 2016
Blake Ferguson Australia 3 2016
Boyd Cordner Australia 2 2014, 2016
Billy Slater Australia 2 2012 - 2014
Josh Dugan Australia 2 2015 - 2016
Elliott Whitehead England 2 2014 - 2016
Brett Ferres England 2 2013 - 2015
Beau Scott Australia 1 2014
Benjamin Tapula Roberts Samoa 1 2013 - 2014
Sam Burgess England 1 2013, 2016
Ben Hellewell Scotland 1 2013, 2016
Alex Hurst Scotland 1 2013
Euan Aitken Scotland 1 2016
Lewis Tierney Scotland 1 2016